κυτοσίνη


κυτοσίνη
Βάση πυριμιδίνης, η οποία αποτελεί έναν από τους πέντε δομικούς λίθους των νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA) όλων των ζωντανών οργανισμών. Συμβολίζεται με C και ο χημικός της τύπος είναι C4H5N3O. H κ. ανακαλύφθηκε το 1894, οπότε απομονώθηκε από τον θύμο μοσχαριού· η δομή της προτάθηκε το 1903 και τελικά επιβεβαιώθηκε την ίδια χρονιά με τη σύνθεσή της στο εργαστήριο. Το νουκλεοζίδιο που προκύπτει από την κ. ονομάζεται κυτιδίνη. Στα νουκλεϊκά οξέα απαντάται με τη μορφή του νουκλεοτιδίου, ενώ ως τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο (CTP) μπορεί να δράσει ως συμπαράγοντας σε ενζυμικές αντιδράσεις.
* * *
η
(βιοχ.) οργανική ένωση τής οικογένειας τών πυριμιδινών που εμφανίζεται συνδεδεμένη στα νουκλεϊκά οξέα και σε μερικά συνένζυμα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. cytosine < cyt(o)- (< κύτος «κοιλότητα») + -osine].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ — (DNA). Μακρομόριο που υπάρχει σε κάθε ζωντανό οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ιών) και έχει σπουδαίο βιολογικό ρόλο, γιατί διατηρεί και μεταφέρει γενετικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά όλων των… …   Dictionary of Greek

  • αναπαραγωγή — Χαρακτηριστική λειτουργία όλων των ζωντανών συστημάτων, που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση, συνέχιση και εξέλιξη του φαινομένου της ζωής σε νέους οργανισμούς, με τελικό επακόλουθο τη διατήρηση και διαιώνιση του είδους τους. Η α. είναι απόλυτα… …   Dictionary of Greek

  • εγκάρσιες μεταλλάξεις — Οι μεταλλάξεις που οδηγούν στην αλλαγή της αζωτούχας βάσης στο μόριο του δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA). Κατά τις μεταλλάξεις αυτές η πουρινική βάση (αδενίνη, θυμίνη) αντικαθίσταται με πυριμιδινική (γουανίνη, κυτοσίνη) ή αντίστροφα. Οι… …   Dictionary of Greek

  • νουκλεοπρωτεΐνες — Οργανικές ενώσεις όξινης αντίδρασης, που σχηματίζονται από την ένωση μιας απλής πρωτεΐνης με μια προσθετική ομάδα, το νουκλεϊνικό οξύ. Ανήκουν συνεπώς στην ομάδα των συνεζευγμένων πρωτεϊνών και ονομάστηκαν ν. επειδή απομονώθηκαν, για πρώτη φορά,… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.